پیش بارگیری

قیمت طراحی اپلیکیشن موبایل

قیمت پکیج های طراحی اپلیکیشن اندروید و ios

با توجه به ویژگی و امکانات و بودجه مد نظر خود می توانید تعرفه های طراحی اپلیکیشن موبایل بهین تک گستر را بررسی کرده و پکیج مد نظر خود را سفارش دهید.

تومان5000000

اپلیکیشن وب ویو

  • گرافیک اختصاصی
  • نیاز به RFP
تومان30000000

اپلیکیشن اندروید

  • گرافیک اختصاصی
  • نیاز به RFP
تومان55000000

اپلیکیشن اندروید و iOS

  • گرافیک اختصاصی
  • نیاز به RFP
بگیریدتماس

اپلیکیشن چند نسخه ای

  • گرافیک اختصاصی
  • نیاز به RFP

هزینه طراحی RFP

هزینه طراحی RFP برای نرم افزار 8000000 تومان میباشد

هزینه گرافیک مجزا

طراحی UI / UX مجزا برای اپلیکیشن 6000000 تومان می باشد

هزینه سورس کد اپلیکیشن

در صورت نیاز به سورس کد 50 درصد رقم اپلیکیشن دریافت می گردد

هزینه امکانات اضافه

امکانات اضافه برای اپ با توجه به نفر ساعتی برنامه نویسی آن متفاوت است

هزینه پشتیبانی اپلیکیشن

هزینه پشتیبانی اضافه برای اپلیکشن به صورت سالانه 20 درصد رقم قرارداد است

تامین سرور

تامین سرور برای اپلیکیشن از سالانه 2000000 میلیون تومان به بالا است